پديده هاي زمين-اقليم > پديده‌ها و چشم‌اندازهاي رسوبي >

:: مطالب مرتبط ::

پديده‌هاي آب‌رسوبي

آب اسيددار موجب فرسايش شيميايي و انحلال سنگ‌هاي آهكي مي‌شود. فضاي به جا مانده از انحلال اين سنگ‌ها در زير سطح زمين غارهاي كوچك يا بزرگ كارستي را پديد مي‌آورد. غارها حداقل يك راه به سطح زمين دارند.

آبي كه از سقف غارها چكه مي‌كند همراه با دي اكسيد كربن اسيدي شده و آهك يا كربنات كلسيم را در خو...

ادامه مطلب ...

انباشته‌هاي ماسه‌اي

تلماسه‌ها

تلماسه انباشته‌اي از بارگذاري رسوبات بادرفتي با قطر معمولاً كمتر از 2 ميليمتر است. تلماسه‌ها در اشكال و اندازه‌هاي كوچك و بزرگ در مناطق بياباني و بادخيز با منبع بزرگي از مواد حاصل از فرسايش آبي و بادي و رسوبات درياچه‌اي قديمي پديد مي‌آيند. پيكان‌هاي ماسه‌اي را مي‌توان كوچكتر...

ادامه مطلب ...

Back to top