سرزمين و اقليم ايران >

سرزمين و اقليم ايران

سرزمين و اقليم ايران

وسعت و موقع رياضي:

كشور ايران با مساحت بيش از يك ميليون و ششصدهزاركيلومتر در عرض جغرافيايي 25 درجه تا 45 درجه عرض شمالي و 40 درجه تا 63 درجه طول شرقي قرار گرفته‌است. اختلاف ساعت ميان شرقي‌ترين و غربي‌ترين نقاط ايران يک ساعت و 18 دقيقه است. خط مستقيمي که ازدامنه آرارات گوشه شمال غرب کشور را به گوشه جنوب شرق در بندر گواتر وصل مي‌کند درحدود 2300 کيلومتر بزرگ‌ترين قطر قابل ترسيم روي نقشه اين سرزمين است.

نيمه جنوبي کشور ما از نظر تقسيمات کلي جغرافيايي...

ادامه مطلب ...

:: مطالب مرتبط ::

نواحي اقليمي ايران

اقاليم و نواحي زيست محيطي ايران

برخورداري از وسعت و موقع جغرافيايي، وضعيت توپوگرافي(ناهمواري) و تنوع اقليمي، شرايط زيستي متفاوتي در پيكره سرزمين ايران پديد آورده و آن را به چند ناحيه اكولوژيك تقسيم نموده است.

الف- جلگه و دامنه‌‌هاي كوهستاني شمالي

مرطوب‌ترين و پرگياه‌ترين بخش از اير...

ادامه مطلب ...

موقع و حدود جغرافيايي

موقع رياضي: ايران با وسعت یک میلیون و 873 هزار و 959 کیلومتر مربع در نيمه‌ي جنوبي منطقه معتدل شمالي، نسبت به مدار خط استوا در عرض جغرافيايي 25 درجه و 3 دقيقه تا 39 درجه و 46 دقيقه شمالي، نسبت به نصف‌النهار مبدأ يا گرينويچ در طول جغرافيايي 44 درجه و 2 دقيقه تا 63 درجه و 9 دقيقه شرقي واقع گرديده است. ...

ادامه مطلب ...

Back to top