پديده هاي زمين-اقليم > پديده‌ها و چشم‌اندازهاي فرسايشي >

:: مطالب مرتبط ::

كلوت

كلوت

موقعيت: كلوت‌ها در استان كرمان، در فاصله 40 کیلومتری شمال شرقی شهداد و در بخش باختري بيابان لوت با راستاي شمال غربي-جنوب شرقي پديدارند.

کلوت‌يا ياردانگ شامل برجستگی‌ها و فرورفتگی‌هایی به شکل رشته‌های موازی یا تپه‌های منفرد بوده که حاصل فرسایش آبی - بادی در تشکیلات ریزدانه رسو...

ادامه مطلب ...

پادگانه هاي ساحلي

در حال تکمیل...

دودكش جن

در حال تکمیل...

تخت ديو

در حال تکمیل...

فرسايش كارستي

در حال تکمیل...

Back to top