پديده هاي زمين-اقليم > پديده‌ها و چشم‌اندازهاي رسوبي > پديده‌هاي آب‌رسوبي >

پديده‌هاي آب‌رسوبي

آب اسيددار موجب فرسايش شيميايي و انحلال سنگ‌هاي آهكي مي‌شود. فضاي به جا مانده از انحلال اين سنگ‌ها در زير سطح زمين غارهاي كوچك يا بزرگ كارستي را پديد مي‌آورد. غارها حداقل يك راه به سطح زمين دارند.

آبي كه از سقف غارها چكه مي‌كند همراه با دي اكسيد كربن اسيدي شده و آهك يا كربنات كلسيم را در خود حل و به بي كربنات كلسيم محلول تبديل مي‌كند. با تبخير آب و جدا شدن دي اكسيد كربن، كلسيم كربنات رسوب كرده و از سقف غارها به شكل چكنده و بر كف غارها به شكل چكيده نمايان مي‌شوند. ...

ادامه مطلب ...

:: مطالب مرتبط ::

چشمه‌هاي رسوبي

چشمه‌هاي ر سوبي

آب‌هاي زيرزميني با غلظت بالا از املاح و مواد معدني مانند آهك، گوگرد، نمك و اكسيد‌آهن با جاري شدن بر سطح زمين، اين مواد را به تدريج نهشته كرده و چشمه‌هاي رسوبي را پديد مي‌آورند.

ملايمت يا شدت تراوش آب، دبي آب، شيب جريان، دماي آب و محيط، ميزان و تنوع غلظت املاح از م...

ادامه مطلب ...

زمين كاويده‌هاي فرسايشي-رسوبي

زمين كاويده هاي فرسايشي-رسوبي: آب اسيددار موجب فرسايش شيميايي و انحلال سنگ‌هاي آهكي مي‌شود. فضاي به جا مانده از انحلال اين سنگ‌ها در زير سطح زمين غارهاي كوچك يا بزرگ كارستي را پديد مي‌آورد. غارها حداقل يك راه به سطح زمين دارند.

آبي كه از سقف غارها چكه مي‌كند همراه با دي اكسيد كربن اسيدي شده ...

ادامه مطلب ...

چكنده‌ها و چكيده‌ها

به قنديل‌هاي آويزان از سقف غارها بر اثر حل شدن آهك با آب حاوي دي‌اكسيد كربن چكنده يا استلاگتيت و به قنديل‌هاي برآمده از كف غارها چكيده يا استلاگميت مي‌گويند.

از بهم پيوستن چند قنديل ستون‌هاي آهكي پديد مي‌آيد. اشكال مختلف ديگري از رسوبات مانند ريخت‌هاي پيكره شكل يا تنديس، ريخت‌هاي گل كلمي و تر...

ادامه مطلب ...

Back to top