تنوع محيطي و زيستي > تنوع زيستي > گياهان >

:: مطالب مرتبط ::

درخت و درختچه‌ها

درختان و درختچه‌ها داراي ساقه خشبي يا چوبي مي‌باشند....

ادامه مطلب ...

علفي و بوته‌اي بومي

در حال تکمیل...

Back to top