پديده هاي زمين-اقليم > پديده‌ها و چشم‌اندازهاي رسوبي > تكتونيكي-رسوبي >

:: مطالب مرتبط ::

گل‌فشان‌ها

گل فشان

گل‌فشان پديده‌اي طبيعي و چشمه‌‌وار از مخروط گل رس است كه در صورت ارتفاع يافتن به شكل يك تپه با دهانه‌اي آتشفشان مانند ديده مي‌شود.

گازهاي متصاعد از زمين تحت تأثير فشار ناشي از فعاليت‌هاي تكنونيكي يا زمين‌ساختي مرتبط با فرورانش صفحات قاره‌اي و كمربند كوهزايي، در مسير ظهور خ...

ادامه مطلب ...

Back to top