تنوع محيطي و زيستي > تنوع زيستي > جانوران > مهره‌داران > پستانداران > راسته خفاش‌ها > خفاش‌هاي دم‌آزاد > خفاش دم آزاد اروپايي > دوزيستان > راسته وزغ ها وقورباغه ها >

:: مطالب مرتبط ::

وزغ خزري

در حال تکمیل...

وزغ كويري

در حال تکمیل...

وزغ خاوري

در حال تکمیل...

وزغ لرستاني

در حال تکمیل...

وزغ بلوچي

در حال تکمیل...

وزغ مرمري

در حال تکمیل...

وزغ بي گوش

در حال تکمیل...

وزغ بيل پاي سوري

وزغ پابیلچه‌ای سوری

نام فارسي: وزغ پابیلچه‌ای (بیل پا) سوری

نام انگليسي: South west Asian spade foot toad

نام علمي: Pelobates syriacus

خانواده: وزغ‌های پابیلچه‌ای Pelobatida))

جمعيت :نامعلوم

پراکنش: در سوریه، آسیای صغیر،...

ادامه مطلب ...

قورباغه درختي

قورباغه درختی

نام فارسي: قورباغه درختی

نام انگليسي: Tree Frog

نام علمي: Hyla savignyi

خانواده: قورباغه‌های درختی حقیقی (Hylidae)

جمعيت: نامعلوم و کمیاب

پراکنش: در فلسطین، سوریه، بین النهرین، مصر، آسیای صغیر، قفقاز، جنوب ت...

ادامه مطلب ...

قورباغه قفقازي

در حال تکمیل...

قورباغه بلوچي

در حال تکمیل...

قورباغه جنگلي

در حال تکمیل...

قورباغه معمولي

در حال تکمیل...

قورباغه مردابي

قورباغه‌ی مردابی

نام فارسي: قورباغه‌ی مردابی

نام انگليسي: Marshfrog / Laghing Frog

نام علمي: Rana ridibunda

خانواده: قورباغه‌های حقیقی(Ranidae)

جمعيت: نامعلوم

پراکنش: در تمام اروپا، به جز شمال غربی و مرکز ا...

ادامه مطلب ...

وزغ رنگارنگ

وزغ رنگارنگ

نام فارسي: وزغ رنگارنگ

نام انگليسي: Changeable Toad / Green Toad

نام علمي: Bufo variabilis

خانواده: وزغ‌های حقیقی Bofonidae))

جمعيت: نامعلوم- فراوان

پراکنش: در شرق اروپا، شمال آفریقا، جنوب غربی و مرکز آسیا، تا تبت و...

ادامه مطلب ...

Back to top