تنوع محيطي و زيستي > تنوع زيستي > جانوران > مهره‌داران > پستانداران > راسته خفاش‌ها > خفاش‌هاي دم‌آزاد >

خفاش‌هاي دم‌آزاد

خانواده خفاش‌های دم آزاد MOLOSSIDAE-

از این خانواده تاکنون دو گونه در ایران شناسایی شده است. در این خفاش‌ها دم کوتاه‌تر و کلفت‌تر از خفاش‌های دم موشي است و پردة دمی حدود نصف آن را می‌پوشاند. پردة دمی می‌تواند در طول دم به جلو و عقب برود. این خفاش‌ها پوزه‌ای پهن و گوش‌های بزرگ و چرمی‌شکل دارند. پاها قوی است، قادرند به راحتی روی زمین راه بروند. بوی تندی از غده‌های تولید بو ایجاد می‌کنند. اغلب گونه‌ها اجتماعی هستند. این خفاش‌ها معمولاً در مناطق گرمسیر زندگی می‌کنند و اغلب مهاجرت‌های...

ادامه مطلب ...

:: مطالب مرتبط ::

خفاش دم آزاد اروپايي

در حال تکمیل...

خفاش دم آزاد مصري

در حال تکمیل...

Back to top