تنوع محيطي و زيستي > طبيعت و نواحي > جنگل‌ها >

جنگل‌ها

جنگل(Forest) منطقه وسيعي پوشيده از درختان، درختچه‌ها و گونه‌هاي علفي است که همراه با جانوران وحشي نوعي اشتراک حياتي گياهي و جانوري را تشکيل داده و تحت تأثير عوامل اقليمي و خاکي قادر است تعادل طبيعي خود را حفظ کند. مشروط به آن كه مساحت آن كمتر از نيم هكتار و تاج پوشش درختي آن به طور طبيعي كمتر از پنج درصد نباشد.

جنگل‌هاي ايران نزديك به 9 درصد از مساحت كشور را تشكيل مي‌دهند.

ميزان دسترسي به رطوبت ، قرار داشتن دراقليم با زمستانهاي سرد ، معتدل و گرم نواحي جنگلي خزري ، زاگرسي وگرمسيري...

ادامه مطلب ...

:: مطالب مرتبط ::

خزري

جنگل‌هاي خزري

جنگل‌هاي خزري در دامنه‌هاي شمالي رشته‌كوه البرز و در جنوب درياي خزر قرار دارند. صعود هواي مرطوب درياي خزر و انباشت آن در دامنه‌هاي شمالي البرز، بارش و رطوبت لازم براي جنگل‌هاي واقع در كوهستان و جلگه‌هاي ناحيه خزري فراهم مي‌آورد.

جنگل‌هاي خزري از حوالي آستارا شروع شده...

ادامه مطلب ...

زاگرسي

جنگل‌هاي زاگرسي

جنگل‌هاي زاگرس از جنوب آذربايجان تا استان فارس به طول 1300 كيلومتر است. درخت بلوط ايراني و سپس دو گونه ديگر بلوط (دارمازو، يوول) در قسمت‌هاي شمالي، پوشش گياهي غالب و سيماي عمومي جنگل‌هاي زاگرسي را شكل مي‌دهند. از گونه‌هاي ديگر مي‌توان از امرود، زبان گنجشك، زالزالك، كيكم...

ادامه مطلب ...

گرمسيري

جنگل‌هاي گرمسيري

جنگل‌هاي گرمسيري از قصر شيرين تا حوالي بندرعباس امتداد دارد و سواحل شمالي خليج فارس را در بر مي‌گيرد.

جنگل هاي گرمسيري برخلاف نواحي بياباني و مركزي، زمستان‌هاي سرد و زير صفر درجه را تجربه نمي‌كنند. جنگل‌هاي گرمسيري ايران را مي‌توان به دو بخش ساحلي و ساحلي دريايي ...

ادامه مطلب ...

Back to top