تنوع محيطي و زيستي > تنوع زيستي > جانوران > مهره‌داران > پرندگان > راسته گنجشگ >

راسته گنجشگ

راسته گنجشک-Passeriformes

بزرگترین راسته پرندگان در ایران راسته گنجشک سانان با 31 خانواده و بيش از 210 گونه رویت شده در ایران می باشد. پرندگان این راسته عمدتاً پرندگان کوچک و متوسط هستند و به رنگ‌های مختلف می‌باشند و از مواد گیاهی و حشرات تغذیه می‌کنند .

این راسته، پرندگان شاخه‌نشین و آواز خوان با گونه‌های متنوع فراوان، در اندازه های گوناگون و ویژگی‌های زیستی متفاوت را در بر می‌گیرد.

...

ادامه مطلب ...

:: مطالب مرتبط ::

تيره چکاوک

تیره چکاوک‌ييان-Alaudidae

از تيره چكاوك 17 گونه در ايران وجود دارد. پرندگانی خوش آواز هستند، با پر و بال رگه‌رگه و قهوه‌ای رنگ که اغلب در حال پرواز می‌خوانند. معمولاً ناخن انگشت عقبی پای آن‌ها دراز، راست و نوک‌تیز است. اغلب به‌طور دسته‌جمعی دیده می‌شوند. جز در موارد استثتایی نر و ماده آ...

ادامه مطلب ...

تيره چلچله

تیره چلچله‌ييان-Hirundinidae

از تيره چلچله 7 گونه در ايران وجود دارد. پرندگان اين تيره کوچک و باریک‌جثه، با گردنی کوتاه، بال‌های خیلی دراز و نوک‌تیز، دم دوشاخه، منقار کوتاه و سخت، دهان گشاد و پاهای کوچک و ضعیف مشخص مي‌شوند. پروازی زیبا و سریع دارند. پرندگانی اجتماعی هستند كه اغلب به‌صور...

ادامه مطلب ...

تيره دم‌جنبانک

تیره دم‌جنبانکيان-Motacillidae

تيره دم‌جنبانك، دو گروه دم‌جنبانك‌ها و پيت‌ها را در 12 گونه در بر مي‌گيرد. در اين تيره پرندگانی هستند کوچک با جثه‌ای نسبتاً باریک و دم‌دراز كه پروازی قوی دارند. روی زمین راه می‌روند و یا می‌دوند و از نشستن روی درخت پرهيز مي‌كنند. پرواز آنها ت...

ادامه مطلب ...

تيره بلبل خرما

تیره بلبل خرمایان-pycnonotidae

از تيره بلبل خرما يك گونه در ايران وجود دارد. این تیره پرندگانی با اندازه‌ی متوسط اغلب اجتماعی، با رنگ آمیزی زیبا و دم نسبتاً بلند، را در بر می‌گیرد.

...

ادامه مطلب ...

تيره سنگ‌چشم

تیره سنگ چشميان-Laniidae

از تیره سنگ چشميان 9 گونه در ايران وجود دارد. این تیره، پرندگانی را با اندازه‌ی متوسط، طرح مشخص پر و بال، پاهای قوی و چنگال‌های تیز، منقار کلفت با تُک قلاب مانند و مهاجم را در بر می‌گیرد. نر و ماده آن‌ها تقریباً همشکل است. رفتارشان شبیه پرندگان شکارگیر است. اغل...

ادامه مطلب ...

تيره بال‌لاکي

تیره بال لاکیان-Bombycillidae

از تیره بال لاکیان يك گونه در ايران وجود دارد. اين پرنده با كاكل و بال‌هاي نوك تيز، پرهای نرم و ابریشم مانند، پاهای کوتاه و قوی، دم كوتاه با انتهاي مربع مانند زرد يا قرمز ديده مي‌شود. همچنين چشم‌ها و نوک پرنده تیره رنگ و پرهای پایین نوک نیز سیاهرنگ است و خط...

ادامه مطلب ...

تيره ميوه‌خور

تیره میوه خوريان-Hypocoliidae

از اين تيره يك گونه در ايران وجود دارد. شكل ظاهريش شبيه سنگ چشم است. پر و بال خاكستري دارد. پرنده نر با داشتن لكه سياه كه چشم و گوش‌پرها را فرا گرفته از ماده مشخص مي‌شود. معمولاً از ميوه‌ها تغذيه كرده و به آساني رام مي‌شود. اين پرنده آشيانه حجيم خود را بر ...

ادامه مطلب ...

تيره زير آبروک

تیره زیر آبروکيان-Cinclidae

تنها یک جنس و یک گونه از این تیره در ایران دیده می شود. این پرنده با جثه پر به‌رنگ سياه قهوه‌اي، پاهاي نسبتاً بلند، سينه و گلويي سفيد مشخص‌مي‌شود. پرنده در حالیکه روی سنگی در وسط رودخانه می نشیند، مرتباً به طور متناوب سر و دم خود را بالا و پایین می‌کند. به من...

ادامه مطلب ...

تيره اليکايي

تیره الیکایيان-Troglodytidae

از تيره اليكاييان يك گونه در ايران وجود دارد. این تیره پرندگانی کوچک و تپل و پرتحرک، که اغلب در لابلای بوته‌ها و شاخ و برگ‌های روی زمین به سر می‌برند، در بر می‌گیرد.

الیکایی‌ها حشره‌خوارند و از حشرات مختلف و عنکبوت‌ها تغذیه می‌کنند اما ماهی، مارمولک و...

ادامه مطلب ...

تيره ليکو

تیره لیکويان-Timaliidae

از تيره لیکويان 2 گونه در ايران وجود دارد. ليكوها با دم دراز و پروبال قهوه‌ای رگه‌رگه، منقار قوی و قدری خمیده، پاهای قوی، پر و بال قهوه‌ای کمرنگ و زیر تنه‌ی روشن، بال‌هاي کوتاه و گرد، دم بلند و بالا مشخص مي‌شوند. تقریبا همیشه به صورت دسته‌های کوچک دیده می شوند ک...

ادامه مطلب ...

تيره سسکيان

تیره سسکيان-Sylviidae

تيره سسكيان 39 گونه پرنده در ايران را شامل مي‌‌شود. پرندگانی کوچک، با منقار باریک پر جنب و جوش را در بر مي‌گيرد. این پرندگان معمولاً در نیزارها یا در میان بوته‌های کوتاه نزديک زمین آشیانه می‌سازند. نر و ماده‌ی آن‌ها( جز در جنس Sylvia ) همشکل‌اند. ازحشرات، عنکبوت...

ادامه مطلب ...

تيره مگس‌گير

تیره مگس گیر-Muscicapidae

از تيره مگس‌گير 5 گونه در ايران وجود دارد. پرندگانی کوچک و بیشتر درخت‌زی که منقاری نسبتاً تخت با قاعده پهن دارند. اغلب با بدنی راست در جاهای بلند می‌نشینند و از آنجا به دنبال حشرات به پرواز در می‌آیند و پس از شکار آن‌ها در هوا یا در روی زمین معمولاً به همان نقط...

ادامه مطلب ...

تيره چرخ ريسک پشت بلوطي

تیره پشت بلوطی چرخ ریسک-Remizidae

از اين تيره يك گونه در ايران وجود دارد. این تیره، پرندگانی به رنگ‌های متفاوت خاکستری، سفید، قهوه‌ای و بی‌رنگ، که نر و ماده آن همشکل‌اند، را در بر می‌گیرد.

...

ادامه مطلب ...

تيره چرخ ريسک نيزار

تیره نیزار چرخ ریسک-Panuridae

از اين تيره يك گونه در ايران وجود دارد. از تیره‌ی چرخ ريسكيانparidae)) مجزا شده است و در اين تيره قرار دارد.

...

ادامه مطلب ...

تيره چرخ ريسک

تیره چرخ ریسک-Paridae

از اين تيره 7 گونه در ايران وجود دارد. پرندگانی کوچک، درخت‌زی، خیلی پرجنب و جوش، با منقار کوتاه و پاهای کوتاه و نیرومند هستند. بزرگترين گونه آن در ايران 15 سانتي‌متر طول دارد. در زمستان اغلب به صورت گله‌های مختلط دیده می شوند. نر و ماده آن‌ها معمولاً هم‌شکل است. اغلب در ب...

ادامه مطلب ...

تيره کمرکولي

تیره کمرکولیان-Sittidae

از اين تيره 3 گونه در ايران وجود دارد. کمر‌کولی‌ها سر بزرگ، منقاری قوی، پاهای کوتاه با پنجه‌های بلند، دم کوتاه و بال‌های نسبتاً بلند، و نوک‌تیز دارند. بزرگترين گونه آن در ايران 19 سانتي‌متر طول دارد. نر و ماده آن‌ها هم‌شکل است. بدون استفاده از دم خود به عنوان تکی...

ادامه مطلب ...

تيره ديوارخزک

تیره دیوار خزکيان-Tichodromadidae

از اين تيره 1 گونه در ايران وجود دارد. پرنده‌اي با منقار دراز و باريك، پيش‌بال‌هاي قرمز و شاه‌پرهاي آن با دو رديف لكه سفيد رنگ ديده مي‌شود.

...

ادامه مطلب ...

تيره سهره

تیره سهره-Fringillidae

از تيره سهره‌ييان 18 گونه در ايران وجود دارد. این تیره از پرندگان، پرندگانی كمي کوچک‌تر از گنجشك با منقاری سخت، را در بر مي‌گيرد. دانه خوار و اجتماعی هستند. عمدتاً در مناطق جنگلی آشيانه مي‌سازند. پروازی موجی شکل و آوازي دلنشین‌تر از زرده‌پره‌ها دارند.

...

ادامه مطلب ...

تيره استريلديده

تیره استریلدیده-Estrildidae

از اين تيره 2 گونه در ايران وجود دارد. به احتمال فراوان گونه سهره سرخ برنجي (Avadat) از قفس در ايران رها شده‌است و بومي ايران نيست.

...

ادامه مطلب ...

تيره گنجشک

تیره گنجشکيان-Passeridae

از اين تيره 11 گونه در ايران وجود دارد. اين تيره پرندگانی کوچک، با منقار کلفت و مخروطی و پاهای نسبتاً کوتاه و پر و بال كمتر رنگين را در بر مي‌گيرد. نر و ماده آن‌ها غالباً هم‌شکل نیست. بیشترشان اجتماعی بوده و به طور گروهي نیز زاد و ولد می‌کنند. پروازی قوی دارند. در سو...

ادامه مطلب ...

تيره سار

تیره ساريان-Sturnidae

از اين تيره 3 گونه در ايران وجود دارد. این تیره پرندگانی اجتماعی و بسیار پر سر و صدا بوده که اغلب صدای پرندگان دیگر را تقلید می‌کنند. نر و ماده آن‌ها همشکل است. جثه‌اي نسبتاً پر، دم کوتاه و منقار دراز و نوک‌تیز دارند. در سوراخ ها، روی درختان آشیانه می‌سازند. همه چیز خوار...

ادامه مطلب ...

تيره بوجانگا

تیره بوجانگاییان-Dicruridae

از اين تيره 1 گونه در ايران وجود دارد. نر و ماده در این تیره، هم‌شکل و سیاه‌رنگ بوده و دم بلند و دو شاخه‌ای دارند. این پرندگان به‌طور عمده از حشرات، همچنين از خزندگان کوچک، پرندگان و خفاش‌ها و شهد گیاهان تغذیه می‌کنند.

...

ادامه مطلب ...

تيره پري‌شاهرخ

تیره پری شاهرخ-Oriolidae

از اين تيره 1 گونه در ايران وجود دارد. پرندگانی زیبا و آواز خوان، با جثه‌ای به اندازه سار و درخت‌زی را در بر مي‌گيرد. این پرندگان از میوه درختان و حشرات تغذیه می‌کنند.

...

ادامه مطلب ...

تيره کلاغ

تیره کلاغيان-Corvidae

از تيره كلاغيان 13 گونه در ايران وجود دارد. این تیره شامل بزرگترین پرندگان گنجشک‌سان است. بال‌ها و پاهای نیرومند، منقار نسبتاً بلند و قوی دارند. نر و ماده آن‌ها همشکل است. پرندگانی اجتماعی هستند و پروازی پرتوان دارند و اغلب گستاخ و جنگجو می‌باشند و از صدای ناهنجاری...

ادامه مطلب ...

تيره سسك تاج طلايي

تیره سسک تاج طلایی-Regulidae

از اين تيره يك گونه در ايران وجود دارد. پرندگانی کوچک با تارک زرد که در جنگل‌های سوزنی برگ آشيانه ساخته و تولید مثل می‌کنند. به تعداد اندك در ايران ديده مي‌شوند. بخشی از این تیره بومی و تعدادی دیگر مهاجرند. اغلب در حال حرکت و پرواز در لابلای شاخه‌ها دیده می‌شوند. ب...

ادامه مطلب ...

تيره دم‌دراز چرخ ريسكان

تیره دم دراز چرخ ریسکيان-Aegithalidae

از اين تيره يك گونه در ايران وجود دارد. این تیره، پرندگانی کوچک با دم دراز و شبیه چرخ ریسک‌ها را در بر می‌گیرد. پر جنب و جوش و بدون توقف بوده و اغلب لابه‌لای درختان در حال حرکت‌اند و هر دو جنس شبیه هم‌اند.

...

ادامه مطلب ...

تيره دارخزكيان

تیره دارخزکيان-Certhiidae

از اين تيره 1 گونه در ايران وجود دارد. این تیره، پرندگانی کوچک با شكل ظاهري شبيه ديوار‌خزك، با پرو بال قهوه‌ای مایل به بلوطی و دم نسبتاً دراز را در بر مي‌گيرد.

...

ادامه مطلب ...

تيره صعوه

تیره صعوه ييان-Prunellidae

از تيره صعوه‌ييان 4 گونه در ايران وجود دارد. پرندگانی شبيه گنجشک اما با منقاري باریک و نوک‌تیز هستند. بیشتر روی زمین تغذیه می‌کنند و به طرز خاصی و با كش راه می‌روند. معمولاً دم و بال‌های خود را تکان می دهند. پروازشان قوی و سریع، ولی کوتاه مدت است. نر و ماده آ...

ادامه مطلب ...

تيره توكاييان

تیره توکاييان-Turdidae

از تيره توكاييان 34 گونه در ايران ديده شده‌است. این تیره پرندگانی کوچک و متوسط، غالبا رنگارنگ و با قامتی نسبتا راست را در بر می‌گیرد که اغلب آواز خوان بوده، دارای دم مستطیل شکل‌اند. از حشرات، نرم‌تنان و میوه‌ی تمشک و مانند آن تغذیه می‌کنند. در شكاف و سوراخ سنگ‌ها...

ادامه مطلب ...

تيره‌ زردپره‌ييان

تیره زردپره‌ييان-Emberizidae

از تيره زرد پره‌ييان 17 گونه در ايران وجود دارد. زردپره‌ها پرندگانی به اندازه گنجشک، با منقار کوتاه مخروطي و در قاعده کلفت هستند. زردپره‌نر معمولاً خوشرنگ‌تر از ماده ‌است. اغلب در فضای باز دیده می‌شوند و روی درخت‌ها، بوته‌ها و زمین و یا در شکاف‌ها لانه می‌س...

ادامه مطلب ...

تيره شهدخوار

تیره شهدخواريان-Nectariniidae

از اين تيره 1 گونه در ايران وجود دارد. این تیره، پرندگانی کوچک هستند شبیه مرغ مگس با پر و بال رنگین درخشان و منقار نیزه مانند و خمیده رو به پایین را در بر می‌گیرد. شهد خور نزدیک گل‌ها یا روی شاخه‌ها می‌نشیند و به‌وسیله منقار خمیده‌اش از شهد گل‌ها تغذیه می‌ک...

ادامه مطلب ...

Back to top