تنوع محيطي و زيستي > تنوع زيستي > جانوران > مهره‌داران > پرندگان > راسته کوکوسانان >

راسته کوکوسانان

راسته کوکو-Cuculiformes

این راسته، شامل پرندگان جفت انگشتی است که در آشیانه‌ی پرندگان دیگر تخم‌گذاری می‌کنند. پرندگانی هستند بیشتر درخت‌زی که در مناطق قطبی معتدل واستوایی جهان زندگی می‌کنند. با بدنی نسبتاً باریک و دم‌دراز که شاه‌پرهای آن از وسط به کنار به تدریج کوتاه‌تر می‌شود، منقاری کلفت و اندکی خمیده به پایین دارند در پای آنها دو انگشت در جلو و دو انگشت در عقب قرار دارد. تک‌زی و انگلی هستند و در آشیانه پرندگان دیگر تخم‌گذاری می‌کنند. از حشرات، حلزون‌ها، بی‌مهرگان کوچک و میوه تغذیه می...

ادامه مطلب ...

:: مطالب مرتبط ::

تيره كوكو

تیره کوکو-Cuculidae

از تيره كوكويان 4 گونه در ايران يافت مي‌شود كه از اين ميان، مشاهدات اخيري از مشاهده گونه كوكوي ابلق در ايران ارائه نشده است. این تیره، پرندگانی درخت‌زی‌اند که شاه‌پرهای‌شان از میانه‌ی دم به کناره‌ها، کوتاهتر می‌شود. کوکوی ماده در آشیانه پرندگان دیگر چون سسک نقابدار، بلبل، ...

ادامه مطلب ...

Back to top