تنوع محيطي و زيستي > تنوع زيستي > جانوران > مهره‌داران > پرندگان > راسته آبچليك‌سانان >

راسته آبچليك‌سانان

راسته آبچلیک-Charadriiformes

این راسته از پرندگان کنارآبزی، در اندازه و اشکال متنوع، با ویژگی‌های زیستی متفاوت را در بر می‌گیرد.

پرندگانی آبچر هستند که دارای بال‌های دراز و نوک تیزند و پرواز قوی دارند و از سخت پوستان، دانه‌ها و کرم تغذیه می‌کنند.

...

ادامه مطلب ...

:: مطالب مرتبط ::

تيره سليم خرچنگ خوار

تیره سلیم خرچنگ خوار-Dromadidae

پرندگاني هستند كه با آب شور درياها و مصب‌ها سازگاري پيدا كرده‌اند. يك گونه از اين تيره در ايران وجود دارد.

...

ادامه مطلب ...

تيره صدف خوار

تیره صدف خوار-Heamatopodidae

يك گونه از اين تيره در ايران وجود دارد.

...

ادامه مطلب ...

تيره نوک‌خنجر

تیره نوک خنجریان-Recurvirostridae

از این تیره دو گونه در ایران وجود دارد.

...

ادامه مطلب ...

تيره چاخ‌لق

تیره چاخ لقیان-Burhinidae

دو گونه از این تیره در ایران یافت می‌شود. منقار كوتاه و رنگ نوك تيره‌رنگ است.

...

ادامه مطلب ...

تيره گلاريول

تیره گلاریول-Glareolidae

سه گونه از این تیره در ایران یافت می‌شود.

...

ادامه مطلب ...

تيره سليم

تیره سلیم-Charadriidae

از اين تيره 15 گونه در ايران وجود دارد. پرندگانی هستند آب‌چر که از آبچلیک‌ها با بدن جمع و جورتر، گردن کوتاه‌تر و کلفت‌تر، منقار کوتاه‌تر، چشم‌هائی درشت‌تر و نقش نگار بیشتر، مشخص می‌شوند. بال‌های نسبتاً دراز و نوک‌تیز دارند، پروازشان قوی است و به سرعت می‌دوند. هنگام تغذ...

ادامه مطلب ...

تيره پاشلک زيبا

تیره پاشلک زیباییان-Rostratulidae

يك گونه به‌نام پاشلك زيبا به صورت سرگردان در باتلاق‌هاي با پوشش نيزاري زياد جنوب ايران ديده شده است.

...

ادامه مطلب ...

تيره کاکايي اقيانوسي

تیره کاکایی اقیانوسیان-Stercorariidae

از اين تيره 4 گونه در ايران وجود دارد. این تیره، پرندگانی دریازی‌اند، با پر و بال تیره و بال‌های باریک و دراز، که در پرنده بالغ شاه‌پرهای میان دُم بلندتر از بقیه است. قسمت انتهایی شاه‌پرهای اولیه بال سفید است و بال‌هایشان را در ناحیه خم بال، همواره زاویه‌...

ادامه مطلب ...

تيره كاكاييان

تیره کاکایی-Laridae

از اين تيره 15 گونه در ايران وجود دارد. كاكايي‌ها با منقار درشت و سخت، جثه بزرگ و توپر ديده مي‌شوند. کاکایی‌های بالغ عموماً با زیر تنه‌ی سفید، روتنه‌ی خاکستری تا تیره و پاهای زرد صورتی و قرمز پرده‌دار دیده می‌شوند. پرجثه‌تر از پرستوهای دریایی هستند با بال‌های پهن‌تر و پاهای...

ادامه مطلب ...

تيره آبچليك

تیره آبچلیک-Scolopacidae

پرندگانی هستند آب‌چر با پاهای نسبتاً بلند یا خیلی بلند، بال‌های دراز که معمولاً نوک‌تیز و زاویه‌دار است و منقار دراز و باریک که ممکن است راست یا خمیده باشد. نر و ماده آن‌ها همشکل است. پر و بال آن‌ها اغلب در تابستان و زمستان متفاوت است. نوار بالی و طرح دمگاه و دم در تشخ...

ادامه مطلب ...

تيره پرستو درياييان

تیره پرستو دریاییان-Strenidae

از اين تيره 14 گونه در ايران وجود دارد. این پرندگان با اندازه‌ی نسبتاً متوسط تا کوچک، منقار عموماً نوک تیز و بال‌های دراز و کشیده و دم دو شاخه می‌باشند. عموماً روتنه خاکستری تا سیاه، زیر تنه سفید، منقار زرد، سیاه و قرمز و پاها قرمز یا سیاه دیده می‌شوند. مسافت‌های ...

ادامه مطلب ...

تيره آبشكافيان

تیره آب شکافیان-Rhynchopidae

از اين تيره بر اساس آماري قديمي يك گونه در ايران وجود دارد.

...

ادامه مطلب ...

Back to top