تنوع محيطي و زيستي > تنوع زيستي > جانوران > مهره‌داران > پرندگان > راسته درنا >

راسته درنا

راسته درناسانان-Gruiformes

از راسته درناسانان 14 گونه در ايران يافت مي‌شود. پرندگانی عمدتاً با گردن و پاهای نسبتاً یا کاملاً دراز و در اندازه‌هاي متفاوت هستند كه به صورت آبزي، دشتزي و كنار‌آبزي در تالاب‌ها، علفزار ها و مزارع زيست مي‌كنند. بخشی از این راسته مهاجر و بخشی دیگر بومی هستند.

...

ادامه مطلب ...

:: مطالب مرتبط ::

تيره درنا

تیره درنا-Gruidae

از تيره درنا سه گونه در ايران يافت مي‌شود. این تیره پرندگان بزرگ با پاها و گردن دراز؛ دم نسبتاً کوتاه و سازگار با خشکی و آب را در بر می‌گیرد. منقار این پرندگان سخت و کشیده و اندکی بلند (نه به اندازه‌ی حواصیل‌ها) و رنگ پر و بال‌شان عموماً ترکیبی از رنگ‌های خاکستری سیاه و سفید ...

ادامه مطلب ...

تيره يلوه

تیره یلوه‌ييان-Rallidae

از تيره يلوه 8 گونه در ايران يافت مي‌شود. پرندگانی متوسط تا کوچک؛ با پاها و انگشتان اندکی بلند و دم کوتاه، انزواطلب و باتلاق پسند ( به جز یلوه‌ی حنایی)‌اند که در مناطق تالابی با نیزار فشرده به سر می‌برند، پنجه‌های بلند این پرندگان، امکان حرکت و راه رفتن روی گیاهان آبزی ...

ادامه مطلب ...

تيره هوبره

تیره هوبره-Otididae

از تيره هوبره سه گونه در ايران يافت مي‌شود. پرندگانی خشک‌زی هستند که بیشتر در دشت‌های پر علف و زمین‌های زراعتی وسیع دیده می‌شوند گردن و پاهایشان دراز است و بال‌های پهنی دارند. منقارشان کلفت و نسبتاً پهن است. آرام و با گردنی کشیده راه می‌روند، اغلب خود را از انظار مخف...

ادامه مطلب ...

Back to top