تنوع محيطي و زيستي > تنوع زيستي > جانوران > مهره‌داران > پرندگان > راسته ماکيان >

راسته ماکيان

راسته ماکیانيانGalliformes-a

از راسته ماكيان 10 گونه در ايران يافت مي‌شود. ماکیان‌يان پرندگانی خشک‌زی با پاهای بدون پر و اغلب دارای سیخک، بال‌های کوتاه و گرد هستند. پروازشان پرصدا و مستقیم است. معمولاً پرندگانی اجتماعی هستند. از دانه‌های غلات، میوه‌های انگوری، حشرات، کرم‌ها و غیره تغذیه می‌کنند. a

Back to top