تنوع محيطي و زيستي > تنوع زيستي > جانوران > مهره‌داران > پرندگان > راسته ماکيان >

راسته ماکيان

راسته ماکیانيانGalliformes-

از راسته ماكيان 10 گونه در ايران يافت مي‌شود. ماکیان‌يان پرندگانی خشک‌زی با پاهای بدون پر و اغلب دارای سیخک، بال‌های کوتاه و گرد هستند. پروازشان پرصدا و مستقیم است. معمولاً پرندگانی اجتماعی هستند. از دانه‌های غلات، میوه‌های انگوری، حشرات، کرم‌ها و غیره تغذیه می‌کنند.

...

ادامه مطلب ...

:: مطالب مرتبط ::

تيره قرقاوليان

تیره قرقاوليان-Phasianidae

از تيره قرقاوليان يا ماكيان 8 گونه در ايران يافت مي‌شود. این تیره شامل پرندگان خشک‌زی با پاهای بدون پر و اغلب دارای سیخک، بال‌های کوتاه و گرد هستند. در اين تيره منقار کوتاه و سخت که نیم نوک بالای آن بلندتر است. در برخی از گونه های این تیره، نر و ماده همشکل‌اند، اما...

ادامه مطلب ...

تيره بلدرچين بوته اي

تيره بلدرچين بوته‌اي Turnicidae-

از اين تيره تنها يك گونه در ايران شناخته شده است.

...

ادامه مطلب ...

تيره‌ سياه‌خروسيان

تيره سياه خروسTatraonidae-

تا این زمان از این تیره در ایران تنها یک گونه شناسایی شده است. اگرچه اخبار تأیید نشده از وجود گونه‌ی دیگری در شمال آذربایجان گزارش شده است ولی این مناطق مورد بررسی دقیق قرار نگرفته‌اند.

...

ادامه مطلب ...

Back to top