تنوع محيطي و زيستي > تنوع زيستي > جانوران > مهره‌داران > پرندگان > راسته سبزقبا >

راسته سبزقبا

راسته سبزقبا-Coraciiformes

این راسته اندامی محکم ‌و ظاهری شبیه به زاغ کبود دارند. منقارشان نسبتاً بلند و سخت است. خمیده ‌است. دم آن‌ها بلند و بصورت‌های چهار گوش یا باد بزنی شکل است. پرو بال انواع سبز قبا بطور عمده از رنگ آبی روشن، سبز و سرخ تشکیل می‌شود. از ماهی‌ها‌، سخت‌پوستان‌، حشرات و دوزیستان تغذیه می‌کنند‌.

...

ادامه مطلب ...

:: مطالب مرتبط ::

تيره ماهي‌خورک

تیره ماهی خورک-Alcedinidae

از اين تيره 1 گونه در ايران وجود دارد. پرندگانی با سر بزرگ و دم کوتاه که برای گرفتن ماهی در آب شیرجه می‌روند. منقاری بزرگ، راست و نوک تیز دارند. بال‌های آنها معمولاً کوتاه و گرد است. پرو بالی خوش‌رنگ دارند، بی حرکت و راست روی پایه‌ها و سیم‌های تلگراف می‌نشینند و یا ب...

ادامه مطلب ...

تيره هدهد

تیره هدهد-Upupidae

از اين تيره 1 گونه در ايران وجود دارد. هُدهُد یا شانه‌به‌سَر پرنده‌اي با نوك باريك و اندكي خميده است. بر روي سر كاكلي با انتهاي سياه‌رنگ دارد. این پرنده از انواع کرم‌ها و حشره‌ها تغذیه می‌کند.

...

ادامه مطلب ...

تيره سبز قبا

تیره سبزقبایان-Coraciidae

از اين تيره 2 گونه در ايران وجود دارد. این تیره اندامی محکم و ظاهری شبیه به زاغ کبود دارند. منقارشان بلند و نوك آن اندکی خمیده‌ است پرو بال انواع سبز قبا بطور عمده از رنگ آبی روشن و سبز تشکیل می‌شود.

...

ادامه مطلب ...

تيره ماهي‌خورك آبي

تیره ماهی خورک آبی-Cerylidae

از اين تيره 1 گونه در ايران وجود دارد. این تیره از ماهی خورک‌ها بزرگ‌تر بوده و در ماهی‌گیری حرفه‌ای هستند. منقاری بزرگ دارند. بال‌های آن‌ها معمولاً کوتاه و گرد است.

...

ادامه مطلب ...

تيره ماهي‌خورك جنگلي

تیره ماهی خورک جنگلی-Halcyonidae

از اين تيره 1 گونه در ايران وجود دارد. این تیره از ماهی خورک‌ها بزرگ‌تر بوده و زیستگاه درختی و جنگلی را انتخاب می‌کنند. نر و ماده آن هر دو بر روی تخم می‌خوابند و به جوجه‌ها غذا می‌دهند. معمولاً در کنار تلاب‌ها زندگی می‌کنند به خوردن ماهی علاقه‌ای ندارند و بیشتر...

ادامه مطلب ...

تيره زنبورخواريان

تیره زنبورخوار-Meropidae

از اين تيره 3 گونه در ايران وجود دارد. زنبور خوارها پرندگانی هستند اجتماعی و رنگارنگ‌، با بدنی باریک، بال‌های دراز و نوک تیز و دم بلند که اغلب جفت وسطی شاه‌پرهای آن دراز است، منقاری دراز، نسبتاً باریک و اندکی خمیده دارند، نر و ماده آنها همشکل است، در سوراخ‌ها آشیانه می...

ادامه مطلب ...

Back to top