تنوع محيطي و زيستي > تنوع زيستي > جانوران > مهره‌داران > پرندگان > راسته غاز >

راسته غاز

راسته غاز-Anseriformes

این راسته، دو گروه اصلی را در بر می گیرد: (الف) قوها و غازها، از زير تيرهAnserinae ؛ (ب) اردک‌ها، از زير تيره Anatinae. پرندگانی آب زی‌اند و جثه‌ی بزرگی دارند. منقاری بزرگ، پهن و کشیده، پاهایی نسبتاً کوتاه و گردنی دراز و باریک دارند. بدن جوجه‌ها از کرک پر پوشیده شده و به محض خروج از تخم، آشیانه را ترک می‌کنند. غازسانان، پرندگانی اجتماعی‌اند.

...

ادامه مطلب ...

:: مطالب مرتبط ::

تيره مرغابيان

تیره مرغابی-Anatidae

این تیره، پرندگانی آب‌زی‌اند و قوها، غازها، اردک‌های غازنما، اردک‌های روی آب‌چر، اردک‌های غواص و اردک‌های ماهی‌خوار را در بر می‌گیرد. گردنی دراز و بال‌هایی نسبتاً باریک و نوک تیز دارند. پاها پرده‌دار و منقارشان پهن است که کناره‌های منقار دندانه‌دار است. بدن جوجه‌ها از کرک...

ادامه مطلب ...

Back to top