تنوع محيطي و زيستي > تنوع زيستي > جانوران > مهره‌داران > پرندگان > راسته لک‌لک >

راسته لک‌لک

راسته لک لک-Ciconiiformes(تعداد گونه ها:20)

این راسته، 5 تیره را در بر می‌گیرد، که در ایران، چهار تیره‌ی لك‌لكيان، حواصيليان، اكراسيان، فلامينگويان یافت می‌شوند. پرندگانی آبزی بوده و در اندازه‌های متوسط تا بسیار بزرگ دیده می‌شوند.

...

ادامه مطلب ...

:: مطالب مرتبط ::

تيره حواصيل

تیره حواصیل-Ardeidae(تعداد گونه ها :13)

پرندگانی آبچر با پاهای بلند و گردن دراز که منقاری نوک‌تیز و نسبتاً طویل دارند.

در پرواز گردن خود را روی شانه‌ها جمع می‌کنند. بال‌های پهن و گرد و دمی نسبتاً کوتاه دارند.

روی سر، شانه و یا گردن بعضی از آنها پرهای زینتی بلندی دیده می‌شود، منقار...

ادامه مطلب ...

تيره اکراس

تیره اکراس-Threskiornithidae

از نظر شکل ظاهری به حواصیل‌های کوچک و لک‌لک‌ها شباهت دارند، ولی منقار دراز آن‌ها خمیده یا پهن و کفگیر مانند است. در پرواز گردن خود را کشیده نگاه‌می‌دارند، و بدین ترتیب از حواصیل‌ها تشخیص داده می‌شوند. نر و ماده آن‌ها همشکل است، معمولاً پرندگانی اجتماعی هستند و در ن...

ادامه مطلب ...

تيره فلامينگو

تیره فلامینگو-phoenicopteridae

این تیره، پرندگانی کنار آب‌چرند و پاها و گردن درازی دارند. منقارشان شکل خاص دارد و به پایین برگشته است. به رنگ ‌ای زیبای صورتی مایل به قرمز و سفید دیده می‌شوند و پاهایشان قرمز رنگ است. جوان‌ها به رنگ دودی چرکی با پاهای قهوه‌ای تیره مشاهده می‌شوند. این پرندگان د...

ادامه مطلب ...

تيره لك‌لك

تیره لک لک-Ciconiidae(تعداد گونه ها :3)

پرندگانی بزرگ با پاها و گردن دراز و منقار بلند و راست که آهسته و با احتیاط پرواز می‌کنند.

و در حال پرواز پاها و گردن را کشیده و اندکی رو به پایین نگه میدارند.

آرام و با تانی راه می‌روند، نر و ماده آنها همشکل است و روی درخت‌ها، صخره‌ها و یا سا...

ادامه مطلب ...

Back to top