تنوع محيطي و زيستي > تنوع زيستي > جانوران > مهره‌داران > پرندگان > راسته پليکان >

راسته پليکان

راسته پلیکان-Pelecaniformes

پلیکان‌ها راسته‌‌اي از پرندگان آبزی‌اند که 5 تیره آن در ایران یافت می‌شود. پرندگان بزرگ آبزی که عمدتاً دارای گردن و نوک دراز ، پاهای پرده‌دار محکم و کوتاه و بال‌های پهن و دراز هستند.

...

ادامه مطلب ...

:: مطالب مرتبط ::

تيره نوک سرخ

تیره نوک سرخ-Phaethontidae

از این تیره 1 گونه در ايران يافت مي‌شود. شبیه پرستوی دریایی و اغلب سفید رنگ است. در پرنده ی بالغ، پرمیانی دم بسیار بزرگ و کشیده است. پروازی بلند با بال‌زدن‌های آرام دارد. برای شکار ماهی، ابتدا، در جا، بال زنی می‌کند و سپس به طور ناگهانی به سوی ماهی شیرجه می‌رود. اغلب...

ادامه مطلب ...

تيره پليکان

تیره پلیکانيان-Pelecanidae

از تیره پلیکان 2 گونه آن در ایران یافت می‌شود. پلیکان‌ها پرندگان بزرگی هستند كه بزركترين گونه آن در ايران170 سانتي‌متر طول دارد. منقاری بلند و کیسه گلویی دارند که برای ذخیره ماهی است. فاصله دو بال، به طور متوسط، حدود 315 سانتی متر است و دمشان نسبتاً کوتاه است. نر و م...

ادامه مطلب ...

تيره بوبيان

تیره بوبیان-Sulidae

از این تیره، 1 گونه آن در ایران یافت می‌شود. اين تيره از پرندگان بدنی نسبتاً پهن، گردنی متوسط، اما نسبتاً کلفت، و سری بزرگ دارند. بال‌ها کشیده و نوك‌تیز و شاه‌پرهای اولیه بلند، اما شاهپرهای ثانویه شان کوچک است. دم بلند و نوک تیز و منقارشان بزرگ، سخت و مستقیم است. فاقد سورا...

ادامه مطلب ...

تيره باکلان

تیره باکلان-Phalacrocoracidae

از این تیره، 3 گونه در ایران یافت می‌شود. اين تيره از پرندگان آبزی و شيرجه‌رو، با جثه بزرگ ، منقار دراز و در انتها قلاب مانند، پرو بال تیره، بال‌های نسبتاً کوتاه، دم تقریباً بلند و پاهای پرده‌دار ديده مي‌شوند. . نرها از ماده‌ها بزرگتر، اما هم‌شکل‌اند. در پر...

ادامه مطلب ...

تيره مار گردن

تیره مارگردن-Anhingidae

از این تیره، 1 گونه در ایران مي‌زيسته، اما در سال‌هاي اخير ديده نشده است. اين تيره از پرندگان، آبزی بوده و بیشتر درآب‌های شیرین دیده می‌شود. گردنی بلند و خمیده شبیه «S» داشته و منقارش نیزه مانند است که برای شکار ماهی مناسب است. نر و ماده هم‌شکل، اما منقار نرها اندکی ب...

ادامه مطلب ...

Back to top