پديده هاي زمين-اقليم > پديده‌ها و چشم‌اندازهاي فرسايشي > كلوت >

كلوت

كلوتa

a

موقعيت: كلوت‌ها در استان كرمان، در فاصله 40 کیلومتری شمال شرقی شهداد و در بخش باختري بيابان لوت با راستاي شمال غربي-جنوب شرقي پديدارند.a

کلوت‌يا ياردانگ شامل برجستگی‌ها و فرورفتگی‌هایی به شکل رشته‌های موازی یا تپه‌های منفرد بوده که حاصل فرسایش آبی - بادی در تشکیلات ریزدانه رسوبات قدیمی می‌باشند. قسمت‌هاي مقاوم‌تر اين رسوبات به شكل شبيه به خرابه‌هاي يك شهر باستاني با ساختمان‌هاي كوتاه و بلند با ارتفاع متوسط 10 متر و عرض يك تا چند متر نمايان است. ارتفاع كلوت‌ها به 100 متر نيز مي‌رسد.a

کلوت‌ها بزرگترین عارضه طبیعی کلوخی دنیا و زیباترین پدیده کویر به شمار مي‌روند. طول این منطقه 120کیلومتر و عرض آن 80 کیلومتر است.a

a

منابع : a

- امري كاظمي، علي‌رضا، اطلس توانمندي‌هاي ژئوپارك و ژئوتوريسم ايران، سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور، 1388a

- احمدی، حسن، ژئومرفولوژی کاربردی، جلد۲، فرسایش بادی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷a

- به پيوند‌ها رجوع شود.a

كلوت

كلوت

كلوت

كلوت

كلوت

كلوت

كلوت

Back to top