پديده هاي زمين-اقليم >

پديده هاي زمين-اقليم

در هر ناحيه جغرافيايي اشكال مختلف از پديد‌هاي طبيعي برآمده و متاثر از ويژگي‌هاي اقليم و زمين يافت مي‌شود. برخي از اين پديده‌ها مانند كلوت‌ها در دشت لوت در قسمت وسيعي از يك ناحيه نمايان شده و يك چشم‌اندار را نمايان مي‌سازند. ...

ادامه مطلب ...

:: مطالب مرتبط ::

رخنمون‌ها و گستره‌هاي زمين‌ساختي

افزايش ارتفاع كوه‌ها، انواع چین خوردگی، گسل و راندگی‌ها نشان از وجود تکتونیک فعال و فشار صفحات زمين به‌هم دارد. اين پديدها از جمله با توجه به جنس زمين، ضخامت لايه‌هاي زمين اشكال متفاوت مي‌يابند. اقليم منطقه نيز در برونزد و شكل‌گيري ثانويه اين پديده‌ها نقش دارد.

...

ادامه مطلب ...

يخچال ها

در حال تکمیل...

Back to top