پديده هاي زمين-اقليم > پديده‌ها و چشم‌اندازهاي فرسايشي > كلوت >

كلوت

كلوت

موقعيت: كلوت‌ها در استان كرمان، در فاصله 40 کیلومتری شمال شرقی شهداد و در بخش باختري بيابان لوت با راستاي شمال غربي-جنوب شرقي پديدارند.

کلوت‌يا ياردانگ شامل برجستگی‌ها و فرورفتگی‌هایی به شکل رشته‌های موازی یا تپه‌های منفرد بوده که حاصل فرسایش آبی - بادی در تشکیلات ریزدانه رسوبات قدیمی می‌باشند. قسمت‌هاي مقاوم‌تر اين رسوبات به شكل شبيه به خرابه‌هاي يك شهر باستاني با ساختمان‌هاي كوتاه و بلند با ارتفاع متوسط 10 متر و عرض يك تا چند متر نمايان است. ارتفاع كلوت‌ها به 100 متر...

ادامه مطلب ...

:: مطالب مرتبط ::

Back to top