تنوع محيطي و زيستي > تنوع زيستي > جانوران > مهره‌داران > پرندگان > راسته شبگرد >

راسته شبگرد

راسته شبگردسانان-Caprimulgiformesa

این راسته، پرندگانی شب‌زی با بال‌های بلند و کشیده، دم‌دراز، چشمان بزرگ و خیره، در منقار کوچک را در بر می‌گیرد. حشراتی مانند سوسک ها و قاب بالان را در شب شکار کرده و به صورت موازی بر شاخه‌ی درخت می‌نشینند. در روز، تنها هنگامی دیده می‌شوند که از بال‌بازروی و سرعت گرفتن‌های ناگهانی برای گرفتن شکار، دارند. رنگ پر و بال‌شان با زیستگاه‌شان سازگاری دارد، به طوری که خود را به خوبی استتار می‌کنند. نر و ماده تقریباً همشکل‌اند.a

Back to top