تنوع محيطي و زيستي > تنوع زيستي > جانوران > مهره‌داران > پرندگان > راسته کبوتر دريايي >

راسته کبوتر دريايي

راسته کبوتر دریایی‌سانان-Procellariiformesa

اين راسته پرندگان آبزي دريايي‌اند، كه كمتر در سواحل ديده مي‌شوند. پرندگاني دریازی با بال‌های دراز و باریک و پاهای پرده‌دار می‌باشند. از این راسته دو خانواده در سواحل جنوبی کشور مشاهده شده‌اند.a

Back to top