تنوع محيطي و زيستي > تنوع زيستي > جانوران > مهره‌داران > پرندگان > راسته کشيم >

راسته کشيم

راسته کشیم‌سانان-Podicipediformesa

اين راسته پرندگان آبزي و غواص را در بر مي‌گيرد و تيره‌اي به نام كشيميان دارد. پرندگانی آبزی با بال‌های کوچک و نوک تیز كه مانند راسته غواص‌ها پاهایشان در انتهای بدن و مناسب برای شنا و غوطه‌ور شدن است. a

Back to top