تنوع محيطي و زيستي > تنوع زيستي > جانوران > مهره‌داران > پرندگان > راسته غواص >

راسته غواص

راسته غواص‌سانان-Gaviiformesa

این راسته، پرندگان آبزی و غواص را در بر می‌گیرد و تیره‌ای به نام غواصیان دارد.a

Back to top