پرستو دريايي تُك‌زرد - پرآرايي زمستان

پرستو دريايي تُك‌زرد

پرستو دريايي تُك‌زرد - جوان

پرستو دريايي تُك‌زرد

پرستو دريايي تُك‌زرد

پرستو دريايي تُك‌زرد

پرستو دريايي تُك‌زرد

پرستو دريايي توك‌زرد - پرآرايي دوره زادآوري

پرستو دريايي توك‌زرد -نر و ماده در پرآرايي دوره زادآوري

Back to top