تنوع محيطي و زيستي > تنوع زيستي > جانوران > مهره‌داران > پستانداران > راسته خفاش‌ها > خفاش‌هاي دم‌آزاد > خفاش دم آزاد اروپايي > دوزيستان > راسته سمندرها >

:: مطالب مرتبط ::

سمندر غاري ايران

در حال تکمیل...

سمندر جويباري ايران

سمندر جویباری ایرانی

نام فارسي: سمندر جویباری ایرانی

نام انگليسي: Persian brook Salamander

نام علمي:Paradactylodon persicus

خانواده: سمندرهای آسیایی (Hynobiidae)

جمعيت: نامعلوم و کمیاب

پراکنش: سمندر جویباری ایرانی فقط در ...

ادامه مطلب ...

سمندر لرستاني

سمندر لرستانی

نام فارسي: سمندر لرستانی

نام انگليسي: Lorestan Mountain Newt

نام علمي: Neurergus kaiseri

خانواده: سمندرها (Salamandridae)

جمعيت: نامعلوم و کمیاب

پراکنش: تنها در ایران، در مناطق محدودی از زاگرس مرکزی، در استان...

ادامه مطلب ...

سمندر آتشين

در حال تکمیل...

سمندر تاجدار جنوبي

در حال تکمیل...

Back to top